بهترین گن لاغری (موداکینگ)

36

تیپ شناسی شخصیت زنانه بر اساس نظریه یونگ

تیپ شناسی شخصیت زنانه بر اساس نظریه یونگ

آرکتایپ از ترکیب دو واژه Arc و Type تشکیل شده است. Arc معنی «قدیمی» میدهد. Typeهم به معنای الگو است. در فارسی نیز ما لغت تیپ را به همین معنی به کار میبریم. آرکتایپ را «کهن الگو» ترجمه کرده اند. آرکتایپهای مطرح شده توسط یونگ محدود و تا حدودی انتزاعی بودند. محققان دیگر با استفاده از این دیدگاه و با ترکیب آن با فلسفه، هنر، روانشناسی و ادبیات، تلاش کردند ابزارهای ساده تر و قابل فهم تری برای تحلیل شخصیت انسانها به دست دهند. تحلیلگر زوریخی به نام تونی ولف که تحقیقاتش را زیر نظر یونگ انجام میداد و بعدا معشوقه او شد، خانم ولف در مقاله تحقیقی با عنوان "اشکال ساختاری روان زنانه" با تجزیه و تحلیل های مبسوط خود در مورد صدها زن ، چهار نمونه اصلی اولیه زن را تعیین میکند. ولف این چهار نمونه اصلی را تحت عناوین زیر نامگذاری کرده است:

 • آمازون به خاطر هوشمندی و قوه ادراکش
 • مادربه خاطر قابلیت های پرورشی اش
 • زن مدیال بخاطر توانایی های الهام بخش
 • هتایرا به خاطر رابطه شخصی اش با مرد

از دیگر افراد می توان به خانم تونی گرنت را نام برد تونی گرنت در پی مطالعات شخصی خود طی تحقیقاتش ، به طور تصادفی به مقاله چهار صفحه ای جذابی از تونی ولف برخورد تونی گرنت تصمیم گرفت مبنای نظریه خود مبنی بر توجیه وضعیت بغرنج روانی زن معاصر را بر اساس کار اولیه خانم ولف تکامل و گسترش دهد چهار شخصیت : آمازون – مادر – مدونا - معشوقه

از جمله قوی ترین فعالیتها در این حوزه، میتوان از مطالعات خانم بولین نام برد. وی با الهام از اساطیر یونان، 15 آرکتایپ مطرح میکند که هشت مورد آنها از میان خدایان مرد (زئوس، پوزیدون، هادس، هفائستوس، دیونیسوس، هرمس، آپولو و آرس) و هفت مورد آنها از میان الهه گان زن (آفرودیت، هستیا، هرا، دیمیتر، آتنا، پرسیفون،آرتمیس) انتخاب شده اند.

شناخت این آرکتایپها ضمن کمک به درک بهتر الگوهای رفتاری انسانها، زبان قدرتمندی را برای بحث و بررسی شخصیت انسانها ارائه میکند.

گن لاغری سیلیاگن

نظریه ی تونی گرنت چهار جنبه ی شخصیت زنانه

زن آمازون

 • ویژگی های مردانه ی درون یک زن
 • دارای تمركز حواس بالا
 • فزون خواه
 • ابراز وجود
 • هدف دار
 • متكی به نفس
 • خود كفا
 • ارتباط او با مردان زندگ یاش در قالب همكار، رفیق و رقیب است.
 • زن امروزی شدید ا به سوی جنبه آمازون شخصیتش متمایل شده است، او به سوی قدرت و در ضدیت با عشق جهت گیری كرده است. مادری را به تعویق می اندازد، با مادونا كه از مد افتاده، در تماس نیست و از معشوقه فقط به قصد كامجویی جنسی استفاده میكند.
 • زن مردانه، مردها را می ترساند.
 • استقلال و برخورد ستیزه جویانه زنان، در مردان احساس عجز و ناتوانی به وجود می آورد. اشتیاق مرد به ادامه رابطه، وقتی صادقانه و خالصانه احساس نكند كه زن به او نیازمند است، رو به زوال می گذارد.

افراط

زنی که فقط مردانگی خود را زندگی کند، کم کم از هویت اصلی خود فاصله می گیرد. و تمایل مردان نسبت به مراقبت و حمایت از او کم می شود

تفریط

زنی که آمازون نداشته باشد به شخصیتی وابسته (به مرد) و بی اراده تبدیل می شود.

معشوقه

 • بخش جذاب و زیباگرای درون یک زن
 • میل به زیبایی و جلوه گری
 • توجه به جنبه های جنسی، عاشقانه ها
 • لذت طلبی
 • خلاقیت و آفرینش
 • شادی و شادابی به همراه می آورد
 • مهمترین شاخص درمان افسردگی زنان
 • معشوقه جنبه ای از زن است که مردان همواره آنرا ستایش و تحسین کرده اند

تفریط

کم بودن معشوقه در زن، باعث کاهش جذابیت او در نظر مرد می شود

افراط

باعث می شود دختر دستاویزی برای تفریح پسر ها شود! و از از سایر رشد های شخصیتی باز می ماند

گن لاغری سیلیاگن

مادونا

 • بازتابنده و تجسم محسنات كامل زنانه از لحاظ بردبارى، وقار و وفای به عهد است. سرشتی الهام بخش است و معیارها و ارز شها و اید هها را منتقل می كند.
 • متانت
 • دید عمیق و شهودی
 • خلاقیت
 • معنویت
 • قدرت تحلیل
 • دارای ملاک و معیار برای تشخیص خوب و بد
 • مرد را در زندگی به سوی عظمت میكشاند .

افراط

مادونا، از معشوقه می کاهد و رابطه زناشویی را دچار مشکل می کند.

تفریط

باعث رفتارهای بچگانه ، تصمیمات عجولانه و ناپخته ، زود احساساتی شدن، بی صبری، کوته فکری و بی تعهدی می شود

مادری

حامی و سرپرست است. زنی است كه با وابستگی اش به دیگران كامیاب می شود. مادری بیولوزیک و روانی (پرورش ، حمایت ، مراقبت افراد زندگی اش)

جنبه ی مثبت مادری

مرد را می پرورد، او را حمایت و تشوق م یكند تا رشد یابد و خود را به واقعیت در آورد، به توانایی های عظیم خود پی ببرد.

افراط

مرد را خفیف و خوار كرده و مادام العمر او را پسر بچه وحشتزده و فاقد اعتماد به نفس نگه می دارد و مرد را کلافه می کند. زن احساس اجحاف و قربانی بودن می کند

زن سنتی : مادری + مادونا

زن مدرن : آمازون +معشوقه

حالت مطلوب: مادونا + معشوقه